จตุรัสควังฮวามุน สถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บนศูนย์กลางของกรุงโซล

จตุรัสควังฮวามุนตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนถนนเซจง มีความสำคัญประวัติศาสตร์เพราะเป็นศูนย์กลางของกรุงโซลตลอดระยะเวลา 600 ปี ด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 20,000 ตารางเมตร จนกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความมีชีวิตชีวาของกรุงโซลได้พื้นหลังที่เป็นประตูควังฮวามุน ประตูทางเข้าของพระราชวังคยองบกกุงบริเวณอนุสาวรีย์ ตึกและอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ

ความสำคัญเป็นสถานที่ตั้งของ อนุสาวรีย์กษัตริย์และบุคคลสำคัญของเกาหลี อย่าง พระเจ้าเซจงมหาราช กษัตริย์ผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีและ ผู้มีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และ อนุสาวรีย์ อีซุนชิน แม่ทัพที่เอาชนะกองทัพญี่ปุ่นด้วยเรือเต่า (คอบุกซอน) เป็นการรำลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ เป็นสถานที่มักใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของ Seoul

บริวเวณจตุรัสกวังฮวามุน จะมีรูปปั้่นบุคคลสำคัญ อยู่ 2 ท่าน
ลีซุนชิน (28 เมษายน พ.ศ. 2087 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2141)
คือแม่ทัพเรือของเกาหลีในยุคราชวงศ์โจซอน ที่มีชื่อเสียงจากการนำกองทัพเรือเกาหลีเข้าต่อสู้กับกองทัพเรือญี่ปุ่น ในการรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น (พ.ศ. 2135-2141) ในยุคราชวงศ์โจซอน เขาเข้าร่วมรบในฐานะผู้บัญชาการที่1แห่งจังหวัดทหารเรือ กองซาง, จอนลา, และ ชุงชอง ราชทินนามของเขาคือ “Samdo Sugun Tongjesa” ซึ่งแปลว่า ผู้บัญชาการ 3 จังหวัดทหารเรือ ซึ่งเป็นราชทินนาม สำหรับผู้ที่ครองตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยรบทางทะเลของราชวงศ์โซซอน มาจนถึง พ.ศ. 2439 ลีซุนชินมีชื่อเสียงด้วยการเอาชนะกองทัพญี่ปุ่นในขณะที่ฝ่ายตนมีจำนวนน้อยกว่ามากได้ และการประดิษฐ์เรือรบเต่า ซึ่งเป็นเรือรบหุ้มเกราะโลหะลำแรกของโลกอีกด้วย

อีก 1 บุคคลสำคัญของเกา่หลีคือ รูปปั้นของพระเจ้าเซจงมหาราช ผู้ซึ่งเป็นกษัตรย์ของเกาหลี และเป็นผู้ที่เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีให้คนเกาหลีได้ใช้แทนอักษรจีน เนื่องจากสมัยก่อน อักษรจีนจะใช้ในราชสำนักและต้องเป็นคนที่เรียนมาเท่านั้น จึงจะอ่านได้ พระเจ้าเซจงจึงคิดประดิษฐ์ตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนรูปปากและลิ้นเวลาออก เสียงแต่ละตัวอักษรและง่ายต่อการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือ ซึ่งทำให้คนเกาหลีสมัยนั้น สามารถอ่านออก เขียนได้ และสามารถร้องฎีกาเป็นตัวอักษรกับทางราชการได้ ย่าน จตุรัสกวังฮวามุน มีอีกชื่อหนึ่งว่า The Historic of the National Symbol Yukjo Street Restored
เป็นถนนที่สร้างในสมัยกษัตริย์ทั้ง 6 ของราชวงโชซอน Joseon period

Scroll to Top