ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริมีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิแดง

ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริมีชื่อเสียงในเรื่องของเสาแดงและยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของกล่องบริจาคที่ใช้โยนเหรียญอันน่าท้าทายอีกด้วย ทิวทัศน์ของเสาแดงที่ทอดตัวเรียงเป็นแนวยาวออกสู่มหาสมุทรสีคราม และตัดกับภูมิทัศน์เขียวขจี คือภาพที่บ่งบอกความเป็นศาลเจ้า โมะโตะโนะซุมิอินาริได้อย่างเด่นชัด ศาลเจ้าแห่งนี้หันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่น

ตั้งอยู่ในเมืองนะกะโตะ จังหวัดยะมะกุจิ ภูมิภาคจูโกขุ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ถูกแยกออกจาก ศาลเจ้าไทโคะดะนิอินาริ ในจังหวัดชิมะเนะ ราว 60 ปีก่อน ตามตำนานว่ากันว่า ต้นกำเนิดของศาลเจ้า มาจากเทพเจ้าปรากฎกายในรูปของจิ้งจอกขาว เข้าฝันชาวประมงให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ จุดที่น่าสนใจของศาลเจ้าแห่งนี้คือ เสาแดงโทริอิจำนวน 123 เสา ที่ทอดตัวเป็นแนวยาว รวมระยะทาง 100 เมตร (328 ฟุต) ชาวบ้านนิยมเดินทางมาขอพร ให้จับปลาได้ดี ประสบความสำเร็จทางค้าขาย และ เดินทางปลอดภัย ระหว่างเดินผ่านเสาแดงลอดเข้าไปในอุโมงค์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่า เทพเจ้ายังบันดาลคำขอพรให้เป็นจริงได้ ในเรื่องหาคู่ และมีลูก อีกด้วย

Scroll to Top