นิกโกเมืองมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น

นิกโกตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิภูมิภาคคันโตทางทิศตะวันตกของ ประเทศญี่ปุ่น ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 140 กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมาก จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 12 ล้านคนต่อปี ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในนิกโกจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ

คือ โซนมรดกโลก และ โซนธรรมชาติ ประกอบไปด้วย ศาลเจ้า วัด น้ำตก ทะเลสาบ และอื่นๆ อีกมากมาย ไฮไลท์แรกของนิกโกจะเป็นที่อื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก ศาลเจ้านิกโกโทโชงุแห่งนี้ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1999 เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1617 โดยช่างฝีมือกว่า 127,000 คน ทั้งลวดลายและรายละเอียดที่แสนวิจิตรงดงาม ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปศาลเจ้านิกโกโทโชงุคือ ประตู Yomei-mon, รูปปั้นแมวหลับ Nemurineko และ เจดีย์ 5 ชั้น หากเดินไปทางประตู Niomon ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของศาลเจ้านิกโกโทโชงุ จะเป็นทางเข้าของ วัดไทยูอิน ที่ตั้งของ สุสานของ Tokugawa shogun โชกุนรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลานชายของ โชกุน Tokugawa Leyasu สถาปัตยกรรมของที่นี่จะเป็นการผสมผสานระหว่างแบบชินโตและศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน มีความอ่อนช้อย และวิจิตรประณีตคล้ายคลึงกับศาลเจ้านิกโกโทโชงุ ศาลเจ้าฟุตะระซัง ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 782 โดยพระรูปหนึ่งที่เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาพุทธในเมืองนิกโก นามว่า Shodo Shonin เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งภูเขา ได้แก่ ภูเขาเนียวโฮะ ภูเขานันตาอิ และ ภูเขาทาโร่ นอกจากจะเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยาวนานแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และธรรมชาติที่ร่มรื่นอีกด้วย

Scroll to Top