ป้อมเก่าแก่ในเมืองอัครา มรดกเก่าแก่แห่งอินเดีย

ป้อมเก่าแก่ในเมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย เดิมเป็นที่ประทับหลักของจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุล ก่อนมีการย้ายเมืองหลวงจากอัคราไปเดลี ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1983 ป้อมอัครา สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิอักบาร์ แห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี 1565 ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 3 ยุคของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุล

ตัวป้อมมีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น สูงกว่า 20 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร และมีป้อมทางเข้าสี่ทิศ ล้อมรอบด้วยคูน้ำที่กว้าง 10 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง ภายในประกอบด้วยพระราชวังจาฮันการี ท้องพระโรง ตำหนักมูซัมมัน มัสยิดไข่มุก สวนดอกไม้ ประตู Amar Singh หนึ่งในทางเข้าทางทิศใต้ เดิมชื่อ Akbar Darwaza แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ Amar Singh ที่ได้สู้รบอย่างกล้าหาญจนเสียชีวิต ณ จุดนี้ ถือเป็น 1 ใน 2 ประตูใหญ่ของป้อมอัครา สถาปัตยกรรมของประตูจะคล้ายกับที่เดลี คือมีสะพานแบบชักเหนือคูน้ำ ทางลาดสูง มีหอคอยแปดเหลี่ยมขนาบสองข้าง ปัจจุบันเป็นประตูทางเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเยี่ยมชมภายในป้อมอัครา Jahangir Mahal คือพระราชวังหลัก สร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ เป็นพระราชวังเดียวที่แยกตัวออกมาจากกำแพงของป้อม ยอดโดมรูปดอกบัว หลังคาลาดเอียงแบบเบงกอล สถาปัตยกรรมของพระราชวังนี้จะถูกออกแบบสไตล์อิสลาม โดยจะเห็นเส้นโค้งตามประตู ประดับลายเส้นเป็นรูปดาว 6 แฉก ทำด้วยหินอ่อน ผสมกับสไตล์เปอร์เซีย คือลวดลายดอกไม้บริเวณหน้าต่าง

Scroll to Top