มะละกาเมืองท่าเก่าแก่ อิทธิพลศิลปกรรมดัตช์ในมะละกา

มะละกาเป็นเมืองท่าเก่าแก่และมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรมลายูมาเนิ่นนาน ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบระหว่างคาบสมุทรกับเกาะสุมาตราในมหาสมุรอินเดีย ที่เรียกว่าช่องแคบมะละกา ก่อนหน้านั้นมีเมืองท่าที่สำคัญบนเกาะสุมาตรา เช่น อูรู เปเดร์ และปาไซ พ่อค้าจากฝั่งตะวันตก อินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย ยุโรป แอฟริกาและฝั่งตะวันออก จีน ญี่ปุ่น รู้จักกันดี

เพราะอยู่ในเส้นทางติดต่อระหว่างสองซีกโลก กระทั่ง พ.ศ. 2052 โปรตุเกสเดินทางมาถึงมะละกาเพื่อขอตั้งสถานีการค้า แต่ถูกปฏิเสธ จนนำไปสู่สงครามระหว่างโปรตุเกส-มะละกา ซึ่งโปรตุเกสเป็นฝ่ายชนะเมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2054 ต่อมา พ.ศ. 2194 มะละกาถูกดัตช์ยึดครองหลังจากที่ดัตช์ขับไล่โปรตุเกสออกไป จน พ.ศ. 2367 มะละกากลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษตามสนธิสัญญาอังกฤษ-ดัตช์ ระยะเวลากว่า 100 ปีที่อยู่ภายใต้อาณานิคม ดัตช์ได้ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมไว้ที่มะละกามากมาย รวมถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน คอลเล็กชันนี้จึงรวบรวมอาคารในมะละกาที่ปรากฏร่องรอยอิทธิพลของดัตช์

Scroll to Top