ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสีในแม่น้ำโฮซูกาวะที่อาราชิยาม่า

เรือล่องลำน้ำโฮสุกาวะเป็นเรือให้บริการจากอำเภอคาเมะโอกะ ในกรุงเกียวโตไปยังภูเขาอะราชิยามะ ในนครเกียวโต นายท้ายเรือผู้แสนช่ำชองจะคอยบังคับไม้คุม หางเสือเรือและไม้พายอย่างชำนาญเพื่อลัดเลาะตามช่องระหว่างโขดหินพาคุณล่องแก่งได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถมานั่งเรือชมทัศนียภาพอันงดงามได้ทุกฤดูกาล การล่องเรือตามลำน้ำมีจุดเริ่มต้นมาจากการคมนาคมขนส่ง

ไปยังเกียวโตและโอซาก้าซึ่งอยู่ทางปลายน้ำโดยใช้กระแสน้ำของแม่น้ำโฮสุกาวะในการแล่นเรือ การขนส่งทางน้ำมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ทั้งไม้ ข้าว ถ่าน ฯลฯ ก็ถูกส่งลงตามลำน้ำโฮสุกาวะมาก่อนแล้วทั้งสิ้น หลังมีการใช้รถบรรทุกขนส่งหลังช่วงสงครามโลก การส่งสินค้าโดยเรือก็เริ่มลดหายลง แต่ในทางกลับกัน การพานักท่องเที่ยวล่องลำน้ำกลับเริ่มแพร่หลายมากขึ้น เส้นทางการล่องลำน้ำโฮสุกาวะในปัจจุบันมีระยะทาง 16 กิโลเมตรจากคาเมะโอกะไปยังภูเขาอะราชิยามะ ใช้เวลาประมาณ 1.5 ถึง 2 ชั่วโมง โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอล่องลำน้ำชมทัศนียภาพอันงดงามของแต่ละฤดูกาล เรือล่องลำน้ำโฮสุกาวะที่นั่งรวมกันกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 10 มีนาคมจนถึงต้นเดือนธันวาคม ส่วนเรือบริการแบบส่วนตัวต้องมีการจองที่ท่าเรือโดยตรง การจองแบบกลุ่มก็สามารถทำได้หากมีจำนวนคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป การจองสามารถจองล่วงหน้าได้ถึงหนึ่งปี มีเรือออก 7 ครั้งต่อวันโดยเว้นช่วงระหว่างแต่ละเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00น. จนถึง 15.30 น. ในวันธรรมดา ส่วนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ จะมีเรือบริการเป็นประจำ ในฤดูหนาวจะมีเรือที่มีหลุมนั่งและเครื่องทำความร้อนให้บริการตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมจนถึง 9 มีนาคม เนื่องจากคุณสามารถนั่งที่เสื่อของเรือได้โดยตรง คุณจึงสามารถสัมผัสความสั่นไหวของคลื่นน้ำได้โดยตรงเลย การจองสามารถทำได้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปและจองล่วงหน้าได้ 1 ปี มีเรือออก 6 ครั้งต่อวันโดยเว้นช่วงระหว่างแต่ละเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 14.30 น. ในวันธรรมดา ส่วนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ จะมีเรือบริการเป็นประจำ อย่างแรก หัวหน้ากลุ่มต้องกรอกแบบฟอร์มใส่ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่าลงเรือ Hozugawa Kudari แล้วส่งแบบฟอร์มให้กับโต๊ะรับลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าลงเรือ หลังได้ตั๋วลงเรือแล้ว รอการเรียกหมายเลขแล้วจึงลงเรือ

Scroll to Top