ศาลเจ้าอุสะ ศาลเจ้าอันโด่งดังเรื่องการขอพรในจังหวัดโออิตะ

ศาลเจ้ายูซะตั้งอยู่แถบๆส่วนฐานของแหลมคูนิซากิของเมืองนาคะสึในจังหวัดโออิตะ นับว่าเป็นศาลเจ้าที่ค่อนข้างจะทรงอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในแหลมคูนิซากิอย่างมาก ตัวอาคารหลักๆนั้นได้ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกของชาติ อีกทั้งยังเป็นแม่แบบของการออกแบบศาลเจ้าแบบฮะชิแมนอีกด้วย โดยศาลเจ้ายูซะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 8

ว่ากันว่าเป็นศูนย์กลางของศาลเจ้าเพื่อบูชาเทพฮะชิแมนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เทพฮะชิแมนเป็นเทพแห่งการยิงธนูและสงครามซึ่งเชื่อกันว่าคือจักรพรรดิโอจินเป็นหนึ่งใน 15 จักรพรรดิในตำนานของญี่ปุ่น ศาลเจ้ายูซะแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนตอนเหนือและตอนล่างของศาลเจ้า สำหรับคนที่ชื่นชอบของโบราณๆก็แนะนำให้มาในส่วนอาคารคลังสมบัติที่จะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและประวัติต่างๆเกี่ยวกับศาลเจ้านี้ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสระน้ำและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากมาย โดยนอกจากอาคารหลักที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่แล้ว ในส่วนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งจะเป็นก็มีสะพานคุเรฮาชิที่สวยงามและไม่เหมือนที่ไหนตรงที่หลังคามุงจากแบบญี่ปุ่นแท้ๆอีกด้วย

Scroll to Top