หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ย้อนเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล

บุกชอนฮันอกมาอึลหรือหมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นหมู่บ้านสไตล์เกาหลีดั้งเดิมที่มีอายุยาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด็อกและศาลเจ้าชงมโยในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ที่มาของชื่อแบ่งเป็นสองส่วน คือ บุกชอน แปลว่า “หมู่บ้านทางตอนเหนือ” ซึ่งตั้งตามตำแหน่งของหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือของคลองชองกเยชอน

ส่วนคำว่า ฮันอก นั้นหมายถึงรูปแบบบ้านสไตล์ดั้งเดิมของเกาหลีนั่นเองค่ะ ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 100 หลัง ในสมัยก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกราชวงศ์โชซอนและขุนนางระดับสูง แต่ปัจจุบันก็ได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลี แม้ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ในปัจจุบันจะยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเกาหลีตามปกติ แต่ก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ และสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเกาหลีในสมัยก่อน บางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสต์เฮาส์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บางส่วนก็เปิดเป็นร้านอาหารและคาเฟ่น่ารักๆ ให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆ และเงียบสงบของหมู่บ้านแห่งนี้ ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก คือ การที่ที่นี่ยังสามารถอนุรักษ์ความเป็นหมู่บ้านสไตล์ดั้งเดิมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน หรือโลกภายนอกจะพัฒนาไปอย่างไร แต่เมื่อเข้ามาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ เราก็จะรู้สึกเหมือนเวลาค่อยๆ เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เป็นสถานที่ผ่อนคลายใจกลางเมือง

Scroll to Top