อุทยานแห่งชาติฮัลลาซานแห่งเกาะเชจู

ฮัลลาซานหรือภูเขาฮัลลาเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะเชจู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ฮัลลาซานยังถือเป็นภูเขาที่มีความสูงมากที่สุดในเกาหลี 1,947 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งของเกาหลีที่ได้ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ.1970 เป็นอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นชื่อในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาที่มีอยู่หลากหลายตามสภาพอากาศบริเวณไหล่เขา

โดยมีการระบุว่ามีพืชกว่า 1,800 ชนิด สายพันธ์แมลงอีกกว่า 3,300 สายพันธุ์ (หากรวมกับสัตว์ต่างๆจะมีมากถึง 4,000 สายพันธ์) เลยทีเดียว ฮัลลาซานเป็นภูเขาไฟแบบโล่ที่เป็นเสมือนโล่ขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่มบนเกาะเชจู โดยมักถูกมองว่าเป็นเหมือนตัวแทนของเกาะเชจู ดังที่มีคำภาษาเกาหลีโบราณได้กล่าวไว้ว่า “เกาะเชจูคือฮัลลาซาน และฮัลลาซานก็คือเกาะเชจู” โดยฮัลลาซานนี้สามารถมองเห็นได้จากทุกพื้นที่บนเกาะเชจู แต่บริเวณยอดเขามักถูกปกคลุมไปด้วยเมฆ ฮัลลาซานถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติของเกาหลีหมายเลข 182 โดยฮัลลาซานนั้นเริ่มต้นขึ้นในยุค Pliocene ได้เกิดการปะทุของหินบะซอลต์ หินอัคนีและลาวาในบริเวณไหล่ทวีปที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100 เมตร และได้สร้างเกาะที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล ปัจจุบันมีความสูงกว่า 1,950 เมตร ปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 400 เมตร โดยฮัลลาซานปัจจุบันยังถือเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ และสามารถระเบิดได้ตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรระหว่างประเทศจึงเฝ้าจับตามองภูเขาลูกนี้อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการปะทุของภูเขาไฟครั้งล่าสุดมีบันทึกไว้ว่าเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 1,000 ปีที่แล้วนี้เองในสมัยราชวงศ์โครยอ บริเวณปากปล่องภูเขาฮัลลาซานนั้นมีทะเลสาบที่เรียกว่า “แพงนกดำ” ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของยอดสันเขา โดยทะเลสาบแห่งนี้มีเส้นรอบวงถึง 2 กิโลเมตร และมีความลึกสูงสุดอยู่ที่ 100 เมตรขึ้นอยู่กับฤดูกาล ฮัลลาซานเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ ด้วยความที่เราสามารถจะมาเดินขึ้นเขาพร้อมชื่นชมตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาตินี้ได้

Scroll to Top