อุไดปูร์ เมืองแห่งทะเลสาบ อันน่าหลงใหล

พระราชวังซิตี้ อุทัยปุระพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1559 โดยมหารานาอุดัย สิงห์ ที่ 2 เพื่อเป็นที่ประทับของเหล่ามหารานา หรือกษัตริย์แห่งอาณาจักรเมวาร์ ภายในพระราชวังประกอบไปด้วย ส่วนของพระราชวัง พระตำหนัก ห้อง และสวนขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนแกะสลัก รวมไปถึงงานกระจกสีต่างๆ ที่ตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงาม

ปัจจุบัน City Palace ได้ปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามตระการตา จัดแสดงโบราณวัตถุ ภาพวาด เสื้อผ้า และสิ่งทออันล้ำค่าที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งนี้ เมือง Udaipur เป็นเมืองทางใต้ของ Rajastan (แคว้นราชสถาน) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Pichola (พิโชล่า) ก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1568 (449 ปีก่อน) ตามพระประสงค์ของ Maharaja Udai Singh II (มหาราชา อุเด ซิงห์ ที่ 2) จากข้อมูลที่ได้มา ทะเลสาบ Pichola ที่เป็นทำเลสุดโรแมนติกแห่ง Udaipur นี้ ไม่ใช่ทะเลสาบธรรมชาติ แต่เกิดจากการขุดเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อใช้บริโภคในเมือง

Scroll to Top