เกาะยะคุชิมะ ป่าพิศวงที่เต็มไปด้วยต้นซีดาร์

เกาะยะคุชิมะในจังหวัดคะโงะชิมะเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมท่องเที่ยวกันมายาวนาน ป่าพิศวงที่เต็มไปด้วยต้นซีดาร์ญี่ปุ่นถูกปกคลุมด้วยหญ้ามอสรอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน เกาะยะคุชิมะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะคิวชู โดยอยู่ห่างจากจุดใต้สุดของเกาะคิวชูไปประมาณ 60 กิโลเมตร ด้วยภูมิอากาศที่มีความต่างกันอย่างมากตั้งแต่ค่อนข้างร้อนไปจนถึงอากาศเย็น

จึงทำให้เกิดระบบนิเวศน์ที่หลากหลายจนกลายเป็นธรรมชาติอันสวยสดงดงาม เกาะยะคุชิมะยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1993 โดยที่นี่ได้รับสมญานามว่า เกาะแห่งป่าและน้ำอันเก่าแก่ เพราะต้นซีดาร์ญี่ปุ่นที่สูงใหญ่อายุมากกว่า 100 ปี แถมยังมีหญ้ามอสและระบบน้ำอันอุดมสมบูรณ์ เกาะยะคุชิมะมีฝนตกหนักตลอดทั้งปีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นหิมะปกคลุมพื้นที่สูงในช่วงฤดูหนาว รถบัสอาจจะหยุดให้บริการในช่วงนี้จึงควรตรวจสอบตารางเดินรถก่อนการเดินทาง การเดินทางมายังเกาะยะคุชิมะ หากเดินทางจากโอซาก้าและฟุกุโอกะจะมีเที่ยวบินตรงมายังสนามบินยะคุชิมะ แต่หากเดินทางมาจากจุดอื่นให้เดินทางมายังคะโงะชิมะด้วยเครื่องบินหรือชินคังเซน แล้วเปลี่ยนเครื่อง หรือนั่งเรือเฟอรี่หรือเรือเร็วต่อมายังเกาะยะคุชิมะ ในกรณีที่เดินทางด้วยเรือเฟอรี่หรือเรือเร็วให้ขึ้นรถบัสจากสนามบินคะโงะชิมะประมาณ 55 นาทีมายังท่าเรือ ตารางเวลาเดินเรือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและอาจจะยกเลิกหากสภาพอากาศไม่ดีสำหรับเรือเร็วต้องสอบถามปลายทางให้ชัดเจนเพราะมีจุดจอดเรือในเกาะยะคุชิมะอยู่ 2 แห่ง

Scroll to Top