เปโตรนาสทาวเวอร์ ตึกแฝดที่สูงที่สุดในมาเลเซีย

เปโตรนาสทาวเวอร์เป็นตึกระฟ้าคู่ 88 ชั้นที่สูงมากในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีความสูง 451.9 เมตร อาคารนี้เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกใน ค.ศ. 1998 ถึง 2003 จนกระทั่งไทเป 101 สร้างแล้วเสร็จใน ค.ศ. 2004 เปโตรนาสทาวเวอร์เป็นตึกระฟ้าแฝดที่สูงที่สุดในโลกและเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศมาเลเซีย เปโตรนาสทาวเวอร์เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในกัวลาลัมเปอร์

จนกระทั่งดิเอกซ์เชนจ์ 106 แซงขึ้นมาใน ค.ศ. 2019 เปโตรนาสทาวเวอร์เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับหอคอยกัวลาลัมเปอร์กับเมอร์เดกา 118 และสามารถมองเห็นได้ในหลายแห่งทั่วนคร ประวัติแและสถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้างของเปโตรนาสทาวเวอร์เป็นรูปท่อในเค้าโครงแบบท่อที่คิดค้นโดยสถาปนิก Fazlur Rahman Khan การใช้โครงสร้างท่อสำหรับอาคารที่สูงมากเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วไป ตึกสูง 88 ชั้นสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนใหญ่ โดยมีซุ้มเหล็กและกระจกที่ออกแบบให้คล้ายกับลวดลายที่พบในศิลปะอิสลาม ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย อิทธิพลของอิสลามอีกอย่างหนึ่งในการออกแบบคือภาพตัดขวางของอาคารตามรุบอุลฮิซบ์ แม้ว่าจะมีการเพิ่มส่วนวงกลมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่สำนักงาน

Scroll to Top