เที่ยวเกาหลี

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ย้อนเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล

บุกชอนฮันอกมาอึลหรือหมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นหมู่บ้านสไตล์เกาหลีดั้งเดิมที่มีอายุยาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด็อกและศาลเจ้าชงมโยในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ที่มาของชื่อแบ่งเป็นสองส่วน คือ บุกชอน แปลว่า “หมู่บ้านทางตอนเหนือ” ซึ่งตั้งตามตำแหน่งของหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือของคลองชองกเยชอน

เคียงบกกุง พระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล

พระราชวังเคียงบกกุงหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าพระราชวังคยองบกกุงเป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลง

Scroll to Top